Infinity is een voorbeeld voor zowel bouwheren, architecten, studiebureaus als aannemers. We willen inspireren, mogelijkheden aanreiken, een levend labo zijn voor nieuwe visies en maar liefst 9 verschillende technieken.

1. MATERIALEN

Duurzaam bouwen begint bij duurzame materialen. Bij de bouw van het kantoor hebben we bewuste en duurzame keuzes gemaakt inzake: 

 • Bouwtechnieken en structuurelementen
 • Thermische isolatiematerialen
 • Materialen voor dakbedekking
 • Materialen voor gevelbekleding
 • Raamkaders
 • Niet-dragende muren en tussenwanden
 • Bekledingsmaterialen voor binnenmuren en plafonds
 • Binnenvloerbekleding

2. TRANSPORT

Onze drive om de impact op het milieu te minimaliseren wordt gereflecteerd in onze efficiënte transportoplossingen. Zo hebben we verschillende voorzieningen die actieve vervoerwijzen aantrekkelijker maken en het duurzaam gebruik van de auto bevorderen:

 • Oplaadpunten voor elektrische wagens. Via elektrische wagens wordt de CO2-uitstoot gevoelig beperkt. Je hebt immers elektriciteit nodig om te rijden, en niet langer fossiele brandstoffen. Elk oplaadpunt is voorzien van gepaste bedrading en een industrieel stopcontact.
 • Comfortabele en beveiligde fietsenstallingen
 • Douches
 • Lockers
 • Droogruimtes 

3. ENERGIE

Geen energie door fossiele brandstoffen zoals olie, gas of steenkool bij Infinity. We willen op duurzame wijze elektriciteit produceren met behulp van zonne-energie, windenergie en bio-warmtekrachtkoppeling: 

 • Zonne-energie via zonnepanelen. De zon levert onuitputtelijke energie voor iedereen. Bovendien is de zon inzake energieleverancier 100% veilig, want zonnepanelen produceren stroom zonder emissie van schadelijke stoffen. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt geschat tussen de acht en elk jaar. Dat betekent dat na deze periode de zonnepanelen gratis stroom leveren.
 • Windenergie via windmolens

Bovendien gebruiken we state-of-the-art energiemonitoring, zodat we alle stromen kunnen managen en actie kunnen ondernemen om onze energiesystemen te optimaliseren. 

4. AFVAL EN VERSPILLING

Ook hebben we bij Infinity enkele concepten om verspilling tegen te gaan en om afval zo goed mogelijk te kunnen sorteren: 

 • Smart Kitchen in bedrijfsrestaurant: Het gaat om een slim ontwerp, slimmer voedselopname, opslag en voorbereiding.
 • Bij Infinity richten we de opslagruimtes voor afval zo in zodat het sorteren in een zo vroeg mogelijk stadium vergemakkelijkt wordt. De recyclage van organisch afval en papier wordt dus bevorderd door het gebruik van aangepaste uitrusting met focus op:
  • Toegankelijke, goed ingerichte onderhouden en propere lokalen met aangepast materiaal en een duidelijke markering die de afvalsortering vergemakkelijken en die zelfs aarzelende gebruikers overtuigen.
  • Ergonomie en comfort: voor de gebruiker moet afvalsortering aan de bron even gemakkelijk zijn als het afval in de eerste de beste vuilnisbak te werpen. Zo integreren we afvalsortering gemakkelijk in de dagelijkse handelingen en gewoontes.
 • We sorteren ook afval tijdens de bouwwerken

5. VERVUILING

Door onze toepassingen beperken we zowel licht- als warmtevervuiling, en besparen we heel wat op onze elektriciteitsrekening:

 • Intelligent light control
  We instellen een innovatief intelligent verlichtingssysteem dat onze werknemers in staat stelt om de verlichting van hun werkplek of vergaderruimte te personaliseren. Zo beantwoordt het licht het best aan hun voorkeuren of de activiteit van het moment, zoals bijvoorbeeld een vergadering of een pauzemoment. 

 • High-tech heating systeem via biowarmtekrachtkoppeling
  In Infinity gebruiken we geen luchtverwarming om de ruimtes te verwarmen. Daarbij moet immers het volledige volume aan lucht in een ruimte worden opgewarmd, ongeacht hoeveel personen er zich in die ruimte bevinden. Bij luchtverwarming wordt dus slechts een miniem deel van het energieverbruik nuttig gebruikt voor het verwarmen van mensen.

  Om het Infinity gebouw te verwarmen en koelen ontwikkelde Encon, samen met partners, daarom een efficiëntere, comfortabelere en gezondere oplossing: biowarmtekrachtkoppeling. Via dit nieuwe en innovatieve systeem verwarmen we het gebouw met… ijs in ijsbuffers. Ijsbuffers zijn grote betonnen putten in de grond die gevuld zijn met water en een leidingsysteem. De warmte wordt uit het water onttrokken door een warmtepomp waardoor het water langzaam bevriest. Die warmte wordt gebruikt om het kantoor te verwarmen. In de zomer wordt het ijs gebruikt om het kantoor te koelen. De ijsbuffers fungeren op deze manier als een thermische batterij.

Door deze intelligente systemen verhogen we niet alleen het comfort binnen het gebouw, maar ook het welzijn van onze werknemers. Bovendien krijgen we een beter inzicht in het gebruik van het kantoor en kunnen we het energiegebruik volledig managen. 

6. WATER

Bij dit project letten we erop dat het gebouw zo goed mogelijk inpast in de watercyclus van de omgeving:

 • Optimaal gebruik hemelwater: door hemelwater op te vangen en te stockeren kunnen we dit water inzette voor gebruiksvormen die geen drinkwater vergen, zoals het onderhoud, gebruik van wc’s en urinoirs, de afwas, …
 • Rationeel watergebruik
 • Goed beheer van afvalwater

7. ECOLOGY

Door energie-efficiënt te werken en voor duurzame materialen te kiezen zorgen we voor zo min mogelijke schade aan het milieu. We gaan bewust om met materialen, energie, transport en ruimte. 

8. GEZONDHEID EN WELZIJN

Alle architecturale en technische zaken in het gebouw dragen bovendien bij tot het comfort van de gebruikers:

 • Akoestisch comfort
 • Thermisch comfort door high tech heating system
 • Visueel comfort door intelligent light control
 • Ademcomfort

Ook de maatregelen uit Het Nieuwe Werken staan in voor de gezondheid en het welzijn van onze bewoners. 

9. MANAGEMENT

Door intelligente systemen krijgen we een beter inzicht in het gebruik van het kantoorgebouw. De systemen leveren gedetailleerde gegevens over welke ruimtes er gebruikt worden en wanneer. Daarmee kunnen we waar nodig de lichtniveaus selectief verlagen, verwarming of koeling verminderen of niet noodzakelijke schoonmaakrondes overslaan als er niemand in de ruimte is geweest.

Door het energieverbruik te controleren werken we besparend en kostenefficiënt. 

10. INNOVATIE

Omdat we het gebouw als een levende showroom zien van innovatieve technieken, kiest Encon er bewust voor om verschillende technieken te gebruiken wat betreft verwarming, koeling, verlichting, verluchting en energieopwekking. Bij de constructie van het gebouw hebben we in acht genomen dat we gemakkelijk technologieën kunnen vervangen door meer innovatieve, milieu- en energievriendelijke alternatieven, wanneer dat nodig blijkt te zijn.