Plaatsing binnenbeglazing

De werken evolueren nu wel heel snel bij Infinity. De binnenbeglazing wordt in de komende dagen geplaatst. Voor het comfort van de medewerkers en om geluid te reduceren hebben we akoestisch glas voorzien. Het akoestisch glas bestaat uit een dubbele beglazing met akoestische scheidingslaag. Mede hierdoor wordt een uitzonderlijk aangenaam werkklimaat gecreëerd.

 

Plastering & electrical works

The work on our Infinity building is now evolving very quickly. For example, the outdoor plastering has been finished and we are also finalizing the plastering within the building. In addition, electrical works and the energy-efficient HVAC installation are also progressing well. We literally bring the green electricity that is produced locally to the consumer. Even the cables are green! The planning to be ready by the end of May is still feasible!

Surf to the Infinity page on Facebook for more photos, including 360° images, giving you an even better view of the rapidly evolving works.

Bepleistering & elektrische werken

De werken aan ons Infinity gebouw evolueren nu zeer snel. Zo is de buitenbepleistering ondertussen afgewerkt en zijn we ook binnen de afwerking aan het finaliseren. Daarnaast vorderen ook de elektrische werken en de energiezuinige HVAC-installatie zeer goed. We brengen de groene stroom, die lokaal wordt geproduceerd, letterlijk tot bij de verbruiker. Zelfs de kabels zijn groen! De planning om tegen eind mei klaar te zijn is nog steeds haalbaar!

Surf naar de Infinity-pagina op Facebook voor meer foto's, inclusief 360° graden afbeeldingen, waarbij je een nog beter zicht krijgt op de snel evoluerende werken. 

Werfpublicatie

Sinds vandaag kan je een zeer grote poster op onze bouwplaats zien met vermelding van onze partners: architecten Mamu Architects en Deusjevoo, Axor en Belemco als aannemers en Heedfeld als studiebureau voor innovatieve technieken.

Site publishing

Since today you can see a very big poster at our construction site mentioning our partners: architects Mamu Architects and Deusjevoo, Axor and Belemco as contractors and Heedfeld as study agency for innovative techniques. 

Press Conference with Tommelein on May 18th

We are happy to announce that on May 18th 2017, Flemish Minister of Energy Bart Tommelein will be laying the first official stone of Infinity. It will be a great day in the company of the Minister, our mayor Frieda Brepoels and a lot of colleagues and professional partners. It will be the moment to release some more news, but also to toast on a beautiful and succesfull project. More news will follow soon!

 

Afval wordt gescheiden tijdens de bouw

Een duurzaam gebouw betekent ook een duurzame site. Een van de vele aspecten van duurzaamheid is verstandig omgaan met afval. Daarom wordt afval zo veel mogelijk gescheiden op de site van het Infinity-gebouw.

Waste is separated during construction

A sustainable building means also a sustainable site. One of the many aspects of sustainability is wisely handling waste. That’s why waste is separated as far as possible on the site of the Infinity building.

Pages