• Today: Encon & YOUCA

    Today: Encon & YOUCA

    Today, Sarah Claes is working for Encon on YOUCA for a day. Together with Encon, she is thinking about how employees can make the Infinity building, the most sustainable office in Europe, even more sustainable. YOUCA, Youth for Change and Action - formerly Zuiddag - is an organization for and by young people that encourages them to work together towards a sustainable and just society. The wages they earn with this, go to projects of committed young people in El Salvador and to a number of projects in Belgium.

     

  • Encon in het teken van YOUCA

    Vandaag werkt Sarah Claes een dag bij Encon in het teken van YOUCA. Ze denkt samen met Encon mee na over hoe de medewerkers #Infinitybuilding, het duurzaamste kantoor van Europa, nog duurzamer kunnen maken. YOUCA, Youth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het loon dat ze daarmee verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren in El Salvador en naar een aantal projecten in België.