• Afval wordt gescheiden tijdens de bouw

    Een duurzaam gebouw betekent ook een duurzame site. Een van de vele aspecten van duurzaamheid is verstandig omgaan met afval. Daarom wordt afval zo veel mogelijk gescheiden op de site van het Infinity-gebouw.

  • Waste is separated during construction

    A sustainable building means also a sustainable site. One of the many aspects of sustainability is wisely handling waste. That’s why waste is separated as far as possible on the site of the Infinity building.